Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Welke zorg levert RONN

Een betere lichamelijke conditie

Sporten, werken, wandelen of stofzuigen. U kunt hier enorm tegenop zien. Tijdens of na de oncologische behandelperiode kunnen deze activiteiten ontzettend veel energie kosten. Een operatie, chemotherapie of bestralingen hebben invloed op elk aspect van uw leven. Het is belangrijk te leren hoe u hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

Tijdens de behandelperiode
Tijdens de oncologische behandelperiode is het van belang om in beweging te blijven. U ervaart waarschijnlijk veel vermoeidheid en daardoor bent u mogelijk geneigd minder actief te zijn. Onderzoek heeft echter aangetoond dat lichamelijk actief zijn beter helpt tegen vermoeidheid dan veel liggen of slapen. Om deze reden is het ook tijdens de oncologische behandelperiode van belang in beweging te blijven.

Na de behandelperiode
Na de oncologische behandelperiode kan het zo zijn dat u, ondanks dat de behandelingen afgerond zijn, klachten overgehouden hebt aan het behandeltraject. Dit kunnen klachten als vermoeidheid, mentale zorgen en bewegingsbeperkingen zijn. U denkt wellicht dat het beter is beweging te vermijden, maar het tegenovergestelde is waar. Op de juiste manier bewegen zorgt voor verbetering van uw spierkracht en uithoudingsvermogen, zodat u meer energie zal gaan ervaren in uw dagelijks leven. Daarnaast zorgt bewegen eveneens voor ontspanning en plezier.

De fysiotherapeut werkt met passende revalidatieprogramma’s, gericht op het onderhouden of verbeteren van uw uithoudingsvermogen en spierkracht. Ook wordt er aandacht besteed aan verminderde beweeglijkheid en stijfheid van spieren en gewrichten. Daarnaast krijgt u adviezen met betrekking tot het hervatten van activiteiten in uw dagelijks leven, sport en werk.

Een betere psychische conditie

Wanneer u of  uw naaste geconfronteerd wordt met kanker, kan dat veel impact hebben op uw (dagelijks) leven. Er kunnen momenten zijn dat u voelt alsof u in een ‘rollercoaster ‘ terecht bent gekomen. Emoties kunnen een eigen leven gaan leiden.

Ook kan het zijn dat u door de ziekte maar ook door de behandeling moeite heeft met concentreren, geheugen of dat ‘alles veel meer binnenkomt’ . U bent sneller vermoeid en mogelijk meer prikkelbaar.

Afhankelijk van uw klachten en de gevolgen hiervan op uw leven, geven wij informatie, voorlichting en/of  behandeling van uw klachten.

Meer energie en ontspanning

U hebt de diagnose kanker gekregen? Dit brengt veel verdriet, angst, onzekerheid en stress voor u met zich mee. Piekert u veel, slaapt u slecht? Dan kan ontspanning u misschien helpen rustiger te worden.

Ontspanning is goed voor uw geest én voor uw lichaam. Activiteiten die voor ontspanning en meer energie kunnen zorgen zijn bijvoorbeeld wandelen en fietsen. Denk ook aan een massage, muziek luisteren en het uitvoeren van ontspanningsoefeningen. Vanuit het netwerk geven we u passende tips en begeleiding.

Voedingsadviezen

De rol van voeding is bij de behandeling van mensen met kanker erg belangrijk.  Het is vaak het enige waar u zelf nog invloed op kan uitoefenen. Daarnaast is bekend dat voeding een positief effect heeft op de behandeling: minder (klachten van) bijwerkingen, minder complicaties en betere uitkomsten na einde behandeling. Het leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven.

Helaas kan kanker maar ook de kankerbehandeling een negatieve invloed hebben op de eetlust, smaak, maar ook de spijsvertering. Denk hierbij aan bijvoorbeeld maag- darmklachten. Ongewenst gewichtsverlies  komt vaak voor maar ook ongewenst gewichtstoenamen. Dit is vaak een bijwerking van bepaalde medicijnen. De problemen kunnen erg divers zijn. De dietiste adviseert, begeleidt en behandelt de specifieke klachten die hiermee gepaard gaan.

Hervatten van dagelijkse activiteiten en hobby’s

Als gevolg van kanker en de behandeling ervan worden vaak problemen ervaren op het gebied van vermoeidheid, pijn, concentratieverlies, depressie, angst en/of bewegingsbeperkingen. Dit heeft grote invloed op het uitvoeren en de kwaliteit in uw dagelijks leven. Voorbeelden zijn; moeite met aankleden, spullen pakken, dingen dragen, uw hobby uitoefenen en het uitvoeren van zwaar huishoudelijke taken.

De ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar oplossingen voor deze problemen. U krijgt advies over hoe u op ergonomische wijze uw activiteiten kunt uitvoeren of aanpassingen kunt doen in de manier waarop u activiteiten uitvoert. Het kan zijn dat u hiervoor hulpmiddelen of voorzieningen nodig hebt. De ergotherapeut kan ervoor zorgen dat u ze thuis uit kunt proberen.

(Weer) aan het werk

Weer aan het werk gaan na kanker is een grote stap. Hetzelfde geldt voor (gedeeltelijk) blijven werken tijdens de behandeling. Toch is het goed om weer te beginnen of te blijven werken. Werk zorgt voor afleiding en inkomen, je doet mee in de maatschappij en je kunt wat voor anderen betekenen. Werk draagt daarom bij aan het herstel, mits stap voor stap opgevoerd en mits gecombineerd met andere herstelactiviteiten.

De ergotherapeut biedt ondersteuning bij werkhervatting. Samen met u brengen we in kaart of u uw werk op dezelfde manier als voorheen kunt uitvoeren, of als er iets veranderd moet worden, wat dat dan is. Soms is terugkeer naar eigen werk niet mogelijk. Dan is het in kaart brengen van uw mogelijkheden een begin in de zoektocht naar ander passend werk.

Lotgenotencontact

De confrontatie met kanker kan leiden tot onzekerheden en vragen die onbeantwoord blijven. Niet iedereen heeft mensen om zich heen waarmee u hierover kan of wilt praten. Er zijn manieren om met lotgenoten in contact te komen. Via internet maar ook bijvoorbeeld bij een inloophuis. Een inloophuis biedt mensen met kanker – en nadrukkelijk ook hun naasten – diverse vormen van begeleiding en ondersteuning

Themabijeenkomsten

Het RONN zal minimaal 3 keer per jaar een themabijeenkomst organiseren. De thema’s zijn gericht op gevolgen van kanker, de behandeling, invloed op het gezin. Uiteraard kunt u ook een verzoek voor een onderwerp aan ons doorgeven.

De eerste themabijeenkomsten worden binnenkort gepland. Houdt u voor de exacte data en locatie deze website in de gaten.